CBS: Nederlandse economie gekrompen in eerste kwartaal 2023

16 mei 2023 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag bekendgemaakt dat het Nederlandse bruto binnenlands product volgens de huidige schattingen in de eerste drie maanden van dit jaar, tegen de meeste verwachtingen in, met 0,7% is gekrompen. Deze krimp staat in tegenstelling tot het laatste kwartaal van 2022, waarover nog een groei van 0,4% werd genoteerd. De krimp is "behoorlijk groot", aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De oorzaak van de huidige krimp wordt vooral gezocht in het feit dat de import en vooral ook de export zijn afgenomen (met 1,3 resp. 1,8 %). Daarnaast groeit ook de consumptie van huishoudens niet meer, terwijl dat eerder wel het geval was. Huishoudens kochten enerzijds meer goederen, maar namen anderzijds minder diensten af. De investeringen in vaste activa zijn in het eerste kwartaal van 2023 wel toegenomen, met 1,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het feit dat er veel gas aan de voorraden werd onttrokken, heeft verder bijgedragen aan de krimp.

De krimp van de Nederlandse economie valt buiten de boot vergeleken met andere landen in de Europese Unie. In België en Frankrijk is de economie licht gegroeid (met 0,2 resp. 0,1%), in Duitsland is sprake van stagnatie. Ook in het Verenigd Koninkrijk groeide de economie licht (0,1%).

Onduidelijk is nog of de krimp zal doorzetten. Er zijn bepaalde factoren die het tij mogelijk kunnen doen keren, zoals de inmiddels weer wat dalende inflatie en anderzijds stijgende lonen. Tegelijk zijn de economische vooruitzichten momenteel uiterst onzeker.

Bronnen bewerken