Belgische kerncentrales langer open

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

5 juli 2012 

Kerncentrale Doel

De Belgische overheid versoepelt de plannen om te gaan stoppen met kernenergie. De Waalse kerncentrale in Tihange mag langer openblijven en er komen afspraken om de energievoorziening te garanderen. Dat compromis heeft de regering gisteren besloten. Het moederbedrijf van energieleverancier Electrabel, GDF-Suez, reageerde kritisch. Dit komt omdat er maar één kernreactor in Tihange openblijft in plaats van de twee die men afgesproken heeft met het protocol-akkooord dat in oktober 2009 tussen de Belgische staat en het concern werd gesloten.

Volgens de oorspronkelijke plannen van de huidige regering was de afspraak om beide kernreactoren in 2015 te sluiten. Nu blijft Tihange 1 waarschijnlijk nog 10 jaar langer open. De twee oudste kernreactoren van Doel, langs de Schelde tussen Antwerpen en de Nederlandse grens, gaan in 2015 dicht. De drie reactoren uit 1975 werden door de inspectie al als risicovol bestempeld. Door de risico's moet Tihange, die langs de Maas ten zuiden van Luik ligt, beter worden beveiligd tegen overstromingen van de Maas.

Net als GDF-Suez is ook netbeheerder Elia kritisch. Er dreigt een stroomtekort te komen door de sluiting van kerncentrales. Volgens Elia zouden duizenden Belgische huishoudens in de winter zonder stroom komen te zitten. Daarom heeft de Belgische overheid toegezegd dat de nieuwere reactoren in Doel en Tihange open moeten blijven in het geval van stroomtekort. Op dit moment komt ruim de helft van het Belgische stroom uit kerncentrales.

Banen

Hoewel er volgens Elektrabel geen 'naakte ontslagen' zouden gaan vallen, voorziet men wel dat er 200 banen zullen verdwijnen. Dat zou moeten gebeuren door mensen die met pensioen gaan niet te vervangen en omscholingen naar andere functies. Vakbonden vrezen het effect op langere termijn, wanneer de resterende reactoren (De twee nieuwere reactoren in Doel en een aantal in Tihange) sluiten. Volgens de vakbonden zullen er 'in totaal 1050 banen verdwijnen', aldus Roedolf. 'Onrechtstreeks, banen in ondersteuningsdiensten en bij onderaannemers meegerekend, staan er zelfs 2.000 à 2.500 banen op de tocht. Een definitieve sluiting op termijn van de reactoren in Tihange zal allicht het dubbele aan banenverlies inhouden.'

Ook locoburgemeester Glenn de Kraker van de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hulst, die vlak bij Doel ligt, 'betreurt het eerder sluiten van de kerncentrales heel erg'. Er werken veel Hulstenaren in de centrales en bij toeleveringsbedrijven. 'Dit soort hightechbedrijven zijn goede werkgelegenheid voor onze gemeente.'

Bronnen

bewerken