Amerikaans Congres stemt voor verbod op 'waterboarding'

13 februari 2008 

Senator Chuck Hagel

Ondanks een dreigend veto van president Bush stemde het Amerikaans Congres op 13 februari voor een verbod op het zogenoemde 'waterboarden' van gevangenen.

"Er mag geen twijfel bestaan in de wereld dat dit geweldige land niet martelt," aldus de Republikeinse senator Chuck Hagel van Nebraska, een van de belangrijkste voorstanders van de motie. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft laten weten een veto te zullen adviseren aan de president. "Onderdelen van deze motie zijn niet consistent met het effectief uitvoeren van informatiewinning," zo sprak Tony Fratto.

Waterboarding wordt gebruikt door de Amerikaanse CIA als ondervragingstechniek, en bestaat uit het overgieten van een gevangene met een grote hoeveelheid water. Vanuit mensenrechtenorganisaties worden al geruime tijd protesten aangetekend tegen deze marteling.

De - eveneens Republikeinse - senator John McCain, in de race voor het Amerikaanse presidentschap, was een van de tegenstemmers. Een van de onderdelen van de motie is dat de CIA zich moet houden aan de beperkingen van het U.S. Army Field Manual (handboek van het Amerikaanse leger), en alhoewel "ik duidelijk ben in mijn mening dat waterboarding marteling en illegaal is, wil ik de CIA niet binden aan alleen het Army Field Manual," aldus McCain.

Bronnen bewerken