Akkoord voor vorming nieuwe coalitie van CDU, CSU en SPD

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

12 januari 2018 

Akkoord voor vorming nieuwe coalitie van CDU, CSU en SPD

Na vijf dagen van onderhandelen hebben de CDU/CSU en de SPD vanmorgen in Berlijn een akkoord bereikt dat mogelijk als basis gaat dienen voor het vormen van een nieuwe regering. Men spreekt van de "nieuwe Grote Coalitie". Het akkoord telt 28 pagina's. Het moet nog wel worden goedgekeurd door de SPD-leden, dit zal op 21 januari gebeuren.

Een belangrijk thema in het akkoord is de Europese Unie; in het akkoord wordt beloofd dat Duitsland meer aan de EU zal gaan betalen. Dit lijkt een punt dat door de SPD is binnengehaald. Andere belangrijke punten in het akkoord zijn overwegend politiek rechts. Zo blijft gezinshereniging − behoudens enkele uitzonderlijke gevallen − opgeschort voor de grote groepen vluchtelingen uit Syrië en Irak. Ook wordt het aantal nieuwe vluchtelingen dat Duitsland nog zal opnemen beperkt tot 180.000 à 220.000 per jaar. De belastingen voor topinkomens worden niet verhoogd, iets waar de sociaaldemocraten wel op hadden aangedrongen.

Verwacht wordt dat zowel vluchtelingen die in Duitsland verblijven als linkse Duitse polici (zoals Die Grünen) tegen het nieuwe akkoord zullen protesteren.

Bronnen bewerken

Gerelateerd nieuws bewerken