Akkoord binnen Eurogroep over steunpakket voor coronacrisis

9 april 2020 

Afgelopen donderdagavond hebben de ministers van Financiën van de eurozone, na dagenlang moeizaam onderhandelen, een akkoord bereikt over een steunpakket waarmee de gevolgen van de coronapandemie voor de zwaarst getroffen Europese landen moeten worden verlicht. Het pakket heeft een waarde van 540 miljard euro.

Een dag eerder, op woensdag, liepen de onderhandelingen na 16 uur nog uit op een impasse. Met name de Nederlandse minister Wopke Hoekstra kreeg scherpe kritiek, omdat hij het meest zou hebben dwarsgelegen. De onenigheid kwam vooral doordat Nederland en Italië het over enkele fundamentele zaken niet eens konden worden. Een van de twistpunten betreft de inzet van zogeheten eurobonds, obligaties die voor gezamenlijke rekening van de landen van de eurozone zouden worden uitgegeven (in dit specifieke geval wordt wel van corona bonds gesproken). Met name de Zuid-Europese landen wilden graag van deze eurobonds gebruik gaan maken. Nederland en Duitsland zijn hier echter principieel op tegen. In het uiteindelijke akkoord zijn de eurobonds tot nader order van tafel. Eurogroepvoorzitter Mario Centeno zal er − bij wijze van compromis − in een aparte brief aan de regeringsleiders op wijzen dat bepaalde landen sterk voorstander zijn van deze optie.

Een ander belangrijk punt waarop de onderhandelende landen moeizaam tot elkaar kwamen was het Europese noodfonds, het ESM. Verschillende Zuid-Europese landen (Italië en Spanje) willen het ESM zonder verdere voorwaarden kunnen inzetten, vanwege het uitzonderlijke karakter van de huidige crisis. Hoekstra was ook hierop tegen; hij vond dat hier economische hervormingen tegenover moesten staan. Nederland zou in dit standpunt bijval hebben gekregen van onder meer Duitsland, Oostenrijk en Finland. Uiteindelijk is de knoop toch doorgehakt: uit het ESM zal ca. 240 miljard (van de in totaal 410 miljard) euro beschikbaar komen.

Alle onderhandelingen worden momenteel gevoerd door middel van videoconferentie. De coronapandemie maakt het voorlopig niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.

Bronnen

bewerken