Aantal COVID-19-doden passeert de 5 miljoen

1 november 2021 

Het aantal doden per hoofd van de bevolking (bijgewerkt tot 18 oktober 2021)

Volgens de tellingen van het Center for Systems Science and Engineering aan de John Hopkins-universiteit is het wereldwijde aantal mensen dat sinds het begin van de coronapandemie – ruim anderhalf jaar geleden – gestorven is aan COVID-19 maandag de 5 miljoen gepasseerd. COVID-19 is daarmee nu de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij mensen geworden, na hartziekten en een beroerte.

In absolute aantallen zijn in de Verenigde Staten de meeste dodelijke slachtoffers door het virus overleden, inmiddels bijna driekwart miljoen. Hierna volgen Brazilië en India. Het relatieve sterftecijfer – het aantal doden in verhouding tot het totale aantal inwoners van een land – is daarentegen het hoogst in Peru, gevolgd door vijf landen in Oost-Europa (Bosnië, Bulgarije, Noord-Macedonië, Montenegro en Hongarije).

Opmerkelijk is verder dat bijna de helft van alle gerapporteerde sterftegevallen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Brazilië zijn, terwijl hier in totaal niet meer dan een achtste van de wereldbevolking woont. Dit zijn over het algemeen landen met meer welvaart dan andere delen van de wereld. Een mogelijke verklaring is dat de bevolking van rijke landen gemiddeld ouder is dan in armere landen, en daardoor vatbaarder voor het virus. Verder blijkt binnen de welvarende landen het armere deel van de bevolking juist weer zwaarder getroffen te worden.

Het betreft hier verder nadrukkelijk alleen de officieel gerapporteerde en openbaar gemaakte statistische gegevens. Het werkelijke aantal doden wereldwijd door COVID-19 ligt vrijwel zeker een stuk hoger, mogelijk twee tot drie keer. Dat de gegevens zo onvolledig zijn heeft te maken met diverse factoren. Sommige mensen overlijden met klachten die op covid wijzen, terwijl de ziekte nooit medisch bij hen is vastgesteld. In een aantal landen (waaronder India en veel Afrikaanse landen) is men administratief niet goed in staat om het aantal overledenen nauwkeurig vast te leggen. Van bepaalde landen (zoals Rusland) wordt de betrouwbaarheid van de door de regering officieel vrijgegeven data sterk betwist.

Volgens een epidemioloog in New York kan het feitelijke aantal doden door COVID-19 in sommige landen maar liefst tien keer zo hoog zijn als officieel bekend. Deskundigen kijken bij het bepalen van de impact van COVID-19 dan ook liever naar algemenere zaken als oversterfte. Waarschijnlijk duurt het nog jaren voordat men zich een betrouwbaar beeld kan vormen van het werkelijke aantal doden door het virus.

Bronnen

bewerken

Gerelateerd

bewerken