2021-06 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 103

Twintig jaar Wikipedia bewerken

Op 19 juni bestond de Nederlandstalige Wikipedia twintig jaar. Dit is relatief kort en toch is deze online encyclopedie niet meer weg te denken: 73% Nederlandstaligen raadpleegt Wikipedia wekelijks of dagelijks. Als zij Wikipedia omschrijven zijn ‘praktisch’, ‘behulpzaam’, ‘betrouwbaar’, ‘onafhankelijk’ en ‘objectief’ de woorden die zij het meest kiezen. Voor de vele vrijwilligers die Wikipedia schrijven is de verjaardag een moment om maar kort bij stil te staan. De Nederlandstalige Wikipedia telt ruim twee miljoen artikelen en is immers nog lang niet af.

Wikimedia Nederland werkt met vele partijen en vrijwilligers samen om de encyclopedie zo volledig mogelijk te krijgen. Bijvoorbeeld met universiteiten en onderzoekers in het Caribisch Nederland en Suriname. Op Wikipedia ontbreken ook nog veel artikelen over vrouwen. In samenwerking met Atria werken vrijwilligers regelmatig op schrijfmiddagen om de vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren. Daarnaast werkt Wikimedia Nederland samen met de collega’s van Wikimedia Indonesia om wederzijds de informatie over de gedeelde geschiedenis te verbeteren.

“We zijn trots op het resultaat van de afgelopen twintig jaar en zien uit naar de komende jaren waarin we met alle Wikipedianen en het Nederlandse publiek zullen werken aan een steeds vollediger encyclopedie”. - Sandra Rientjes, Directeur Wikimedia Nederland

Media-aandacht Er was veel mediabelangstelling voor het 20-jarig bestaan van Wikipedia. We hebben in totaal 12 Wikipedianen gekoppeld aan een redacteur van een tv/radio-programma of landelijke krant. Meer weten? Bekijk dan het complete overzicht van de media-aandacht voor 20 jaar Wikipedia.

Save the date: Wikimeet 14 augustus bewerken

De jaarlijkse bijeenkomst van de wereldwijde Wikimedia-gemeenschap, Wikimania, is dit jaar virtueel. Van 13 - 17 augustus worden er allerlei online events georganiseerd.

Wikimedia Nederland organiseert op 14 augustus een informele bijeenkomst in Utrecht voor de Nederlandse Wikimedianen waar de virtuele Wikimania op een groot scherm gevolgd kan worden. Gewoon gezellig bijpraten kan natuurlijk ook. Tijdens deze Wikimeet vieren we ook de 20ste verjaardag van Wikipedia en sluiten de bijeenkomst af met een feestelijke BBQ.

Details over de locatie, het tijdstip, het programma, etc. en het inschrijfformulier volgen nog. Zodra er meer bekend is, wordt dat op deze pagina op de verenigingswiki vermeld.

Wikimedia Foundation zoekt bestuursleden bewerken

De Verkiezingen voor het WMF Bestuur 2021 komen er aan. Wikimediabewerkers gaan in 2021 stemmen over vier zetels in het bestuur. Er zijn kandidaten uit de gemeenschap nodig om de beschikbare zetels te vullen.

Het bestuur (de Board of Trustees) van de Wikimedia Foundation houdt toezicht op de activiteiten van de Wikimedia Foundation. Dit is de Amerikaanse non-profitorganisatie achter Wikipedia en andere vrije-kennisprojecten. De verkiezingen zijn een kans om representativiteit, diversiteit en deskundigheid van het bestuur in zijn geheel te verbeteren. Het bestuur zoekt mensen die perspectieven en stemmen inbrengen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn, en essentieel zijn voor onze beweging.

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en kunnen maximaal drie opeenvolgende termijnen zitting hebben. De tijdsbesteding is ongeveer 150 uur per jaar, exclusief reistijd.

Inzet

De inzet voor het bestuur is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. De tijd wordt vooral besteed aan vergaderingen. Van de leden wordt verwacht dat zij zitting nemen in ten minste één van de commissies van het bestuur.

Vereisten

De werktaal van het bestuur is Engels. Kandidaten moeten een basiskennis van het Engels hebben, maar ondersteuning en training zijn deel van het ‘onboarding’ proces. De aanmeldingen van kandidaten worden in verschillende talen vertaald om een breed publiek van kiezers te bereiken.

Aanmelden

Kandidaten uit alle projecten en gemeenschappen die voldoen aan het profiel van Wikimedia bestuurslid zijn welkom. Als je iemand kent die een goed bestuurslid zou kunnen zijn, moedig ze dan aan om zich verkiesbaar te stellen. Kandidaten kunnen informatie vinden en hun nominatie indienen op de pagina Apply to be a Candidate.

Nieuwe functionaliteiten voor de topstukken van de Koninklijke Bibliotheek bewerken

Vorig jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek haar topstukken in Wikidata, Wikimedia Commons en Wikipedia ondergebracht. Hiermee is dit veelal historische culturele erfgoed beter zichtbaar, vindbaar én herbruikbaar gemaakt. Dit heeft er ook toe geleid dat er veel dingen die op de eigen KB-website niet konden nu opeens wél mogelijk zijn. Met andere woorden: door deze collectie te ‘wikificeren’ zijn er allerlei nieuwe functionaliteiten voor onze topstukken bijgekomen. Lees er meer over in deze blog van Olaf Janssen, Wikimedia- en open data coördinator bij de KB.

#WPWP bewerken

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) is een jaarlijkse campagne waarbij Wikipedianen over de hele wereld foto's toevoegen aan Wikipedia-artikelen waarop foto's ontbreken. Het doel van de campagne is het promoten van het gebruik van digitale mediabestanden uit verschillende Wikimedia-fotowedstrijden op Wikipedia. Foto's illustreren tenslotte niet alleen de inhoud, maar helpen bovendien om de aandacht van de lezer te trekken en maken het artikel leerzamer en boeiender.

De Wiki goes Caribbean werkgroep wil met hulp van de Papiamentse gemeenschap in dit kader graag beelden uitlichten van Wiki Loves Monuments in Aruba en de Dutch Caribbean.

Deelnemen aan WPWP is eenvoudig. Noteer #WPWP in de bewerkingssamenvatting op Wikipedia wanneer je een nieuwe foto invoegt in een artikel.

Lijkt het je leuk om WPWP voor Nederland te organiseren en coördineren? Je leest hier hoe dat kan.

Lees er meer over op de Nederlandstalige landingspagina voor #WPWP.

Regionaal Archief Alkmaar doneert Elsinga-collectie bewerken

In november 2019 is tijdens de Wiki Techstorm gestart met het schrijven van een script voor upload van ruim 15.000 afbeeldingen van de Elsinga-collectie van Regionaal Archief Alkmaar naar Wikimedia Commons. Joop Elsinga heeft tijdens en na zijn functie als fotograaf bij de gemeente Alkmaar duizenden foto’s en dia’s gemaakt van alles dat ook maar iets te maken heeft met de bouwkunde in de stad. De upload van deze collectie naar Wikimedia Commons was een veelomvattende technische klus die we dankzij de inzet van vrijwilligers eind mei 2021 succesvol hebben kunnen afronden. Lees meer over deze Alkmaarse (gemeente)fotograaf in hart en nieren op de website van Wikimedia Nederland en bekijk de fotocollectie op Wikimedia Commons.

1,9 miljoen archiefstukken over slavernij en slavenhandel digitaal ontsloten bewerken

Het Rijksmuseum, Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseerden op 23 april het symposium ‘Bronnen over slavernij en slavenhandel’ waar de themapagina Slavernijverleden werd gelanceerd. Een waardevolle informatiebron voor iedereen die op zoek is naar bronnen zoals archieven, scans over het slavernijverleden.

De themapagina is het eindresultaat van een omvangrijk project van het programma Metamorfoze in samenwerking met het Nationaal Archief en de KB. Sinds 2013 werkten zij samen met negen erfgoedinstellingen uit Nederland, Engeland, Guyana en Suriname om maar liefst 1,9 miljoen archiefstukken rond het onderwerp slavernij en slavenhandel te digitaliseren. Archiefstukken uit archieven van onder meer de West-Indische Compagnie, de Middelburgse Commercie Compagnie en de Sociëteit van Suriname. De archieven bevatten documenten als scheepsjournalen, plantagelijsten en brieven. Veel van het materiaal is niet eerder onderzocht. Lees meer over de digitale ontsluiting van de archiefstukken over slavernij en slavenhandel op de website van Nationaal Archief.

ALV bewerken

Op 17 april namen 31 leden deel aan de online ledenvergadering van de vereniging Wikimedia Nederland. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 werden goedgekeurd.

Jan-Bart de Vreede, Justus de Bruijn, Bart Nieuwenhuis en Lizzy Jongma werden herkozen als bestuursleden en Heleen Ririassa trad aan als nieuw bestuurslid. Jan-Bart de Vreede heeft zich voor één jaar beschikbaar gesteld zodat het rooster van aftreden weer in balans komt, hetgeen naar verwachting de continuïteit van het bestuur ten goede komt. Een uitgebreid verslag van de ALV is terug te lezen op de Verenigingswiki.

Maand van de Geschiedenis 2021 bewerken

In oktober 2021, tijdens de maand van de geschiedenis, besteden we binnen de Wikimedia-projecten extra aandacht aan het thema van dit jaar: ‘Aan het werk’. Dit onderwerp is breed te interpreteren. Denk aan het aanvullen van kennis over ambachten maar ook bijvoorbeeld over contractarbeid en arbeidsmigratie.

Net als in 2020 willen we deelnemers inspireren met lijsten van aan te vullen of te schrijven artikelen en suggesties geven voor bronmateriaal, of voor ontbrekende foto's of data.

We nodigen je van harte uit om mee te helpen in de voorbereidingen. Denk aan het schrijven van communicatieberichten, het verder uitwerken van de projectpagina of het opstellen van lijsten voor toe te voegen kennis op Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons etc. Misschien vind je het wel leuk om extra activiteiten te bedenken of uit te voeren zoals een schrijfworkshop Wikipedia, of een introductie in het bewerken van Wikidata of Wikimedia Commons. We horen graag wanneer je een steentje bij wilt dragen via info@wikimedia.nl.

Wist je dat… bewerken

Wikimedia Nederland een nieuwe website heeft? Dankzij het voorbereidende denkwerk van de Denktank, de waardevolle feedback van de Klankbordgroep, de bijdragen van Wikimedianen en de inspanningen van webbureau PanArt! Neem vooral eens een kijkje op de nieuwe website en laat ons weten wat je ervan vindt.

Technisch beheer Schijndelwiki.nl bewerken

Het bestuur van Heemkundekring Schijndel is op zoek naar een vrijwilliger die het technisch beheer van hun wiki-site ‘Schijndelwiki.nl’ wil voortzetten. Ken (Ben) jij iemand die in de buurt van Schijndel woont en bekend is met VPS bij Yourhosting en dit misschien zou willen doen? Stuur dan een mailtje naar jwaalders@kpnmail.nl.

Steun Wikimedia Nederland bewerken

Wil je er aan bijdragen dat wij ons werk kunnen blijven doen en de Nederlandstalige Wikipedia kunnen blijven ondersteunen? Wikipedia en andere Wikimedia-projecten zijn helemaal afhankelijk van giften en contributies: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Dat geldt ook voor Wikimedia Nederland. Als je net als wij vrije kennis een warm hart toedraagt kunt u ons helpen door een donatie te doen. Lees er meer over op onze website.

Zien we jou binnenkort? bewerken

Bron bewerken

Licentie

  De eerste versie van dit bericht is afkomstig van nl.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike