2017-02 Nieuwsbrief Wikimedia België

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

Nieuwsbrief Wikimedia België - februari 2017

Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van februari 2017 van Wikimedia België.

De nieuwsbrief bestrijkt de periode van september 2016 tot en met januari 2017.

Troonstraat 51
1050 Brussel
info@wikimedia.be
www.wikimedia.be
be.wikimedia.org
https://twitter.com/Wikimedia_BE

Komende activiteiten bewerken

  • 4-5 februari 2017: FOSDEM conferentie in Brussel


  • 6 maart 2017: Open Belgium conferentie in Brussel. Wikimedia België aanwezig met presentatie over gendergap op Wikipedia (en) en posters met de winnende foto's van de fotowedstrijd Wiki Loves Art.


  • 22 maart 2017: Just For The Record organiseert op deze dag een Wikipedia-bijeenkomst rondom de uitvoerende kunsten. Hou hiervoor hun website in de gaten op justfortherecord.space.


  • 25 maart 2017: Just For The Record organiseert op deze dag een Wikipedia-bijeenkomst rond de archieven van RoSa vzw - kenniscentrum gender en feminisme. Hou hiervoor hun website in de gaten op justfortherecord.space.


  • ... maart/april 2017: Schrijfweken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deze regio beter te beschrijven op Wikipedia. U bent van harte welkom om in de Wikipedia-taalversie van uw voorkeur deel te nemen. Tijdens deze schrijfweken worden er ook schrijfsessies op locatie georganiseerd die toegankelijk zijn voor iedereen. Precieze datum staat nog niet vast, maar staat gepland om plaats te vinden gedurende twee weken in de maanden maart of april.


Kort nieuws bewerken

  • Op 16 december organiseerden de Vlaamse Kunstcollectie en Packed vzw een studiedag rond het onderwerp duurzaam digitalisering in de museumwereld in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Een belangrijke rol binnen de duurzame digitalisering is weggelegd voor Wikimedia en de valorisatie ervan vindt plaats via Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata en daar was dan ook veel aandacht voor. Ook kwam het project met de metadata en Linked Open Data van de Vlaamse Kunstcollectie aan bod dat begin 2016 toegevoegd is aan Wikidata. De projectpagina van dit project is te vinden op Flemish art collections, Wikidata and Linked Open Data en de whitepaper met hoe instellingen Wikidata kunnen benutten kan gevonden worden op Whitepaper.
 
Logo publiekdomeindag
  • Op 1 januari 2017 was het weer publiekdomeindag. Op deze dag verlopen op een groot aantal werken de auteursrechten en komen deze werken in het publiek domein. Zie voor een onvolledig overzicht van auteurs waarvan de werken in het publiek domein zijn gekomen op: 2017 in public domain (en). Een van de bekendste Belgische auteurs waarvan de werken in het publiek domein terecht zijn gekomen is Léon Spilliaert. Op 1 januari zijn ook diverse werken die nu publiek domein zijn op Wikimedia Commons teruggeplaatst, een overzicht is hier te vinden.
  • Op 9 januari 2017 maakte de Wikimedia Foundation bekend dat zij een subsidie heeft ontvangen van $ 3.015.000 voor de ontwikkeling van structured data op Wikimedia Commons. De software-ontwikkeling hiertoe is reeds begonnen en zal betekenen dat ieder bestand op Wikimedia Commons database-velden krijgt, vergelijkbaar aan die op Wikidata. Terwijl op Wikidata de items een specifiek onderwerp beschrijven, zullen de database-velden op Commons betrekking hebben op de individuele afbeeldingen. Terwijl er maar één Wikidata-item bestaat voor een specifiek onderwerp, kan een onderwerp meerdere afbeeldingen hebben op Wikimedia Commons. (aankondiging | meer informatie)
  • Op 21 januari 2017 zijn tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Wikimedia Nederland de WikiUilen uitgereikt voor de meest gewaardeerde bijdragen op de Nederlandstalige Wikipedia. Zie voor meer informatie op Wikipedia:WikiUilen en voor de ontvanger op Wikipedia:WikiUilen/2016.


Vereniging bewerken

 
Verenigingsnieuws

Aan het einde van het jaar was het weer de tijd om de boeken op te maken en afsluitende rapportages op te stellen. Allereerst hebben we rapportages opgesteld voor de ontvangen subsidies die we hebben gekregen voor de projecten Wiki Loves Art, Wiki Loves Monuments en algemene activiteiten van Wikimedia België in 2016. Deze rapportages zijn te vinden op Wiki Loves Art, Wiki Loves Monuments en algemene activiteiten. Deze drie rapportages zijn goedgekeurd door de Wikimedia Foundation.

Daarnaast hebben we ook een algemene activiteitenrapportage en algemene financiële rapportage gepubliceerd op: Activity report en Financial report.

Op 28 januari 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wikimedia België plaats (notulen). Allereerst keurde de Algemene Ledenvergadering de financiële rapportage goed. Conform de wettelijke verplichting zal het bestuur deze rapportage indienen bij de Belgische overheid. Daarnaast kozen de leden een nieuw bestuur voor onze vereniging. Er waren geen nieuwe aanmeldingen voor bestuursleden en de leden waren tevreden over het huidige bestuur, waardoor het voltallige bestuur ook in 2017 de bestuurstaken van de vereniging op zich zal nemen.

Het bestuur bestaat in 2017 uit Geertivp (voorzitter), Romaine (penningmeester), SPQRobin (secretaris), Afernand74 (nationale liaison) en Lfurter (gender en diversiteit-liaison).

Zie voor een overzicht van alle rapportages op Rapportages en zie voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van Wikimedia in België op de pagina Activiteiten.

In oktober 2016 heeft het bestuur een subsidie aangevraagd bij de Wikimedia Foundation voor de activiteiten van Wikimedia België in 2017. In overleg met de subsidieverlener bleek dat dit jaar twee kostenposten niet gefinancierd kunnen worden: de kosten voor ondersteuning voor vertalingen en de kosten voor het bezoeken van conferenties. Op 16 december werd onze subsidie goedgekeurd door de Wikimedia Foundation.

Educatie bewerken

 
Wikipedia hoort thuis in het onderwijs

In september 2016 hebben we een introductie in Wikipedia gegeven aan de studenten van de Universiteit van Luxemburg in Luxemburg-stad. De studenten zijn daarna aan de slag gegaan met het schrijven van artikelen die ze in december af moesten hebben.

Ook aan de Hogeschool Vives in Kortrijk is er weer een Wikipedia-klas gestart. Van een ervaren schrijver op Wikipedia kregen de studenten uitleg over hoe ze op Wikipedia een artikelen dienen te schrijven. Onder leiding van een ervaren schrijver op Wikipedia

Culturele instellingen (GLAM) bewerken

Wiki Loves Art bewerken

 
Logo Wiki Loves Art

In juli en augustus 2016 organiseerden we de fotowedstrijd Wiki Loves Art waarbij de deelnemers foto's maakten in 13 musea en erfgoedbibliotheken verspreid over het land met als doel om het Belgische erfgoed zichtbaarder te maken op Wikipedia. Met een resultaat van meer dan 3000 foto's van onder andere kunstwerken was dit een groot succes. Uit de ingezonden foto's koos een jury 12 foto's van 10 fotografen als prijswinnaar. Voor een overzicht van deelnemende instellingen en alle ingezonden foto's, zie op Wiki Loves Art Belgium in 2016.

Ter afronding van de fotowedstrijd organiseerden we op 25 november een prijsuitreiking samen met Wiki Loves Monuments in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, met erna een borrel om na te praten. Dit instituut sponsorde ons met prijzen, de borrel en de locatie van de prijsuitreiking, en daarnaast sponsorden ook Studio Baxton en enkele deelnemende musea ons met prijzen.

Zie voor de winnende foto's op: Winning photos voor het juryrapport op: Juryrapport.

In 2017 organiseren we geen nieuwe fotowedstrijd Wiki Loves Art, maar richten we ons op het voortzetten van de samenwerking met de deelnemende instellingen en op de samenwerking met andere musea en bibliotheken. Ook gaan we een seminar organiseren voor de deelnemende instellingen.

Wiki Loves Monuments bewerken

 
Logo Wiki Loves Monuments

In september 2016 organiseerden we voor de vijfde keer de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments in België en Luxemburg met als doel om het Belgische en Luxemburgse cultuur erfgoed van monumenten zichtbaar te maken op Wikipedia. In totaal werden er in 2016 meer dan 3000 foto's van monumenten ingezonden, zie daarvoor op: België en Luxemburg.

Uit de ingezonden foto's koos een jury negen winnende foto's als prijswinnaars. Tijdens de prijsuitreiking die we samen met Wiki Loves Art in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel organiseerden ontvingen de winnaars hun prijs. De prijzen werden gesponsord door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Società Dante Alighieri Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Zie voor de winnende foto's op: Winnaars en voor het juryrapport op: Juryrapport.

De fotowedstrijd heeft cumulatief in de vijf jaar geresulteerd in 19591 foto's van monumenten.

In 2017 willen we ons richten op monumenten die op Wikipedia nog geen foto hebben. Heb je een idee voor een activiteit om deze monumenten zonder foto te fotograferen of wil je een fototocht maken, laat het ons weten.

Overige bewerken

Nederlandstalige Wikipedia uitgeprint bewerken

 
Wikipedia uitgeprint in Gent

Hoe zou het er uit zien als de Nederlandstalige Wikipedia zou worden uitgeprint? Dat vroeg kunstenaar Michael Mandiberg zich af voordat hij begon aan zijn kunstproject. Na eerdere projecten met de Engelstalige Wikipedia in New York en de Duitstalige Wikipedia in Berlijn, maakte Mandiberg in november 2016 een visuele representatie van hoe dit er uit zou zien als de Nederlandstalige Wikipedia zou worden uitgeprint. Net als met de twee andere taal-edities van de encyclopedie zou het te omvangrijk zijn om alle boekdelen uit te printen en Mandiberg schreef daarom een script om te tonen hoe het er uit zou zien door de boekdelen als behangpapier af te drukken en vervolgens op te hangen. Ook printte hij enkele boekdelen als voorbeeld.

Op 5 november 2016 werd er met de opening van de tentoonstelling een bijeenkomst georganiseerd bij het kunstwerk en konden geïnteresseerden het kunstwerk komen bekijken en een impressie krijgen hoe groot de Nederlandstalige Wikipedia ondertussen al was gegroeid. Verschillende bezoekers van het kunstwerk hebben daadwerkelijk hun eigen artikel teruggevonden in een van de boekdelen die wel waren uitgeprint.

Wanneer de Nederlandstalige Wikipedia volledig zou worden uitgeprint zou dat resulteren in 1168 boekdelen, waaronder twee appendixen met alle schrijvers die aan deze Wikipedia hebben meegewerkt in de afgelopen 15 jaar.

Foto's van het kunstwerk en de bijeenkomst staan in de categorie Print Wikipedia Ghent. Zie voor meer informatie ook het artikel Print Wikipedia (en) op de Engelstalige Wikipedia.

We are not in a post-fact world. Facts matter bewerken

 
We are not in a post-fact world.

No, we’re not in a post-fact world. On Wikipedia, facts matter. - Nee, we leven niet in een post-feitelijke wereld. Op Wikipedia doen feiten ertoe. - Dit was de titel van een blogpost van de Wikimedia Foundation op 27 december 2016. De blogpost keek terug op 2016 en constateerde dat op verschillende momenten nepnieuws verspreid werd via het internet. Ook in 2017 is het belang van betrouwbare bronnen groter dan ooit.

Wikipedia zal nooit perfect zijn of zelfs helemaal af. Maar met 15 jaar hebben we ervaring met het scheiden van de feiten van de fictie. De voornaamste manier op Wikipedia om hiervoor te zorgen is door tijdens het schrijven betrouwbare bronnen toe te voegen die de beschreven feiten onderbouwen.

De Wikimedia Foundation heeft ook een Wikipedia #FactsMatter video gemaakt met clips van interviews en evenementen die plaatsvonden in 2016. Bekijk de video op Wikipedia - FactsMatter2016 (er is ondertiteling in het Nederlands beschikbaar).

Op zoek naar vrijwilligers: Wat zou jij willen organiseren? bewerken

 
Building Wikipedia & more

Al ruim 15 jaar wordt er door vrijwilligers gewerkt aan Wikipedia om deze uit te breiden en te verbeteren, in tekst en in beeldmateriaal. Dit gebeurt online op Wikipedia zelf, maar ook op locatie. Zo worden er met regelmaat schrijfsessies georganiseerd om in een museum, archief of bibliotheek te werken aan Wikipedia onder begeleiding van ervaren schrijvers van Wikipedia. Ook worden er regelmatig fototochten georganiseerd om Wikipedia-artikelen over een bepaald onderwerp te illustreren of men organiseert een fotografiesessie op een bepaalde locatie. Zo zijn er tal van offline activiteiten die Wikipedia versterken en verbeteren.

Om meer van dit soort activiteiten mogelijk te maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één of meerdere van dit soort activiteiten te organiseren. Heb jij interesse? Laat het ons weten!

Bron bewerken


Licentie

  De eerste versie van dit bericht is afkomstig van be.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike