"Derde gender" vanaf nu officieel erkend in Nederland

28 mei 2018 

Interseksevlag

Een in 1961 geboren Roermondenaar heeft volgens de meervoudige kamer van het team Familie- en Jeugdrecht van de Rechtbank Limburg recht op een aangepaste geboorteakte waarin aan deze persoon noch het mannelijke, noch het vrouwelijke geslacht wordt toegekend. In plaats daarvan komt bij het geslacht de aantekening "Geslacht is niet kunnen worden vastgesteld". Bij de betreffende persoon kon bij de geboorte het biologische geslacht niet goed worden bepaald. Aanvankelijk werd de persoon door de ouders als man geregistreerd, maar in 2001 koos deze er zelf voor om zich als vrouw te laten registreren. Geen van beide opties (m of v) is hier echter volledig van toepassing, aangezien het een geval van intersekse betreft. De rechtbank is daarom van oordeel dat de persoon in kwestie recht heeft op een verbeterde geboorteakte.

Sinds 1993 was al wel de zogeheten "X-registratie" mogelijk bij kinderen bij wie drie maanden na de geboorte het biologische geslacht nog niet valt te bepalen, maar tot nu toe was een dergelijke registratie niet mogelijk met terugwerkende kracht, waardoor kinderen die eenmaal als man dan wel als vrouw waren geregistreerd, hier niets meer aan konden veranderen. De rechtbank in Limburg is echter van mening dat het inmiddels tijd is om het "derde gender" ook wettelijk te herkennen, in het licht van alle maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Er zijn namelijk genoeg mensen die zich niet specifiek man of vrouw voelen, maar genderdivers.

Bronnen

bewerken